Krisztussal a győzelem útján

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap
Dátum: 
2018. július 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Fil 2,2.5.
Audio: 

Olvasmány: Filippiekhez írt levél 2,1-11
Alapige: Filippiekhez írt levél 2,2.5.

"Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is."

Az elmúlt három héten a világon rengeteg ember követte a futball világbajnokság alakulását. Ilyenkor még olyanokból is focirajongó lesz, akik egyébként nem foglalkoznak vele. Igen, mert egy világbajnokság azért mégiscsak a sportág ünnepe! Szombaton lejátszották a bronzmérkőzést, ma délután pedig kiderül, hogy kik lesznek a világ legjobbjai.

A foci mint játék nagyon jó háttérképet ad most nekünk a felolvasott Ige megértéséhez.

Pál apostol a filippibeli gyülekezetet mint közösséget szólítja meg. A gyülekezet tagjaitól együtt kéri ezt: „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Vannak-e tényleg hasonlóságok a gyülekezeti közösségi élet és a foci között? Vonhatunk-e közöttük párhuzamot?

Igen! Például azért, mert a foci is közösségi játék. Egyszemélyes foci nincsen. Persze lehet egyedül is játszani a labdával, lehet dekázgatni, falnak rugdosni a labdát, hogy visszakapjuk, de azért ezt nem igazán lehet focinak nevezni.

Ebben a játékban társak vannak, akik egyazon cél érdekében állnak össze. És persze nem elég, ha a pályán szépen összekapaszkodnak, hanem ebben a játékban mozogni, futni is kell, mégpedig a társakra és a labdára egyaránt figyelve. És egyéni megindulások, egyéni teljesítmények hangolódnak ilyenkor össze. És egyetlen cél mozgatja az egész csapatot, de azért mindenkinek egyénileg is bele kell tennie magát, a társakra figyelve, velük együttműködve, hogy a célt elérjék: a labda az ellenfél kapujába kerüljön.

Ez az Ige megkérdez bennünket a gyülekezetünkkel kapcsolatban: Vajon mennyire vagyunk mi csapatjátékosok? Megvan-e bennünk ez az „egyet akarás” és „ugyanarra törekvés”? Vajon mennyire adjuk bele magunkat? Lehet-e számítani ránk, vagy kivonjuk magunkat a „játékból”? Vajon mennyire figyelünk oda a társainkra, és keressük-e az összhangot a többiekkel, a gyülekezet egészével?

Van itt egy érdekes kifejezés az Igében. Amit úgy fordítanak magyarra: „egyet akarva”, ott az eredeti görögben ez a szó áll: „szünpszüché”. A „szün” annyit jelent, hogy együtt, -val, vel, a „pszüché” pedig azt, hogy lélek. Vagyis legyetek „egy-lelkűek”, „összetartó lelkűek”! Olyanok, akik bár nagyon sokfélék, de valahol belül összekapcsolódnak, a lelkük összeforr.

Az Ószövetség legszebb története a barátságról Dávid és Jonatán története. Amikor Dávid először jelent meg Saul királyi udvarában, és Jonatán meglátta őt, „Jonatán lelke összeforrt Dávid lelkével; úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát”. Ekkor szövetséget és barátságot kötöttek, és ettől fogva teljes mértékben odafigyeltek egymásra, összetartottak, mindenben segítették egymást.

Ilyen az „egy-lelkűség”, amit Pál apostol kér a gyülekezet tagjaitól. „Egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Még egy kicsit görögözünk, mert egy másik fontos szót is közelebbről meg kell vizsgálnunk, ez pedig a „törekvés”, „akarás”. A felolvasott két igeversben háromszor is szerepel, és mindannyiszor másképpen fordították magyarra (nagyon helyesen, mert igen gazdag jelentésű szó). „Ugyanazt akarjátok”; „ugyanarra törekedjetek”; „ugyanaz az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban”.

Mindhárom helyen a „froneó” ige szerepel, amelynek alapjelentése: gondolkozik, megfontol valamit. De ez nem elméleti gondolkozás, hanem olyan, amiből gyakorlatias dolgok, tettek születnek! Azt jelenti, hogy az ember ráirányítja a figyelmét valamire, a gondolatait valamire összpontosítja, koncentrál; és amire ráirányítja figyelmét arra törekszik is, azt igyekszik elérni! Amire összpontosít, azzal van tele a feje, a szíve, az tölti ki egészen, és az akaratát is megmozgatja, arra indítja, hogy elérjen valamit.

Egyet akarjatok, ugyanarra törekedjetek, egyazon indulat mozgasson benneteket!

Hát mi ez az „egy valami”? Mi ez a cél, mi ez a mozgató, mi ez a közös, amire törekedni kell?

A kiinduló példánkban a játék egyetlen célja, hogy meghatározott szabályok szerint a labdát az ellenfél kapujába juttassuk. Ha pedig mi is kaptunk gólt, akkor a cél az, hogy mi több gólt lőjünk az ellenfélnél, azért, hogy győzzünk. Ez az egy cél mozgatja az egész csapatot, ezért történik minden a fociban a felkészüléstől, edzésektől kezdve a pályán való játékig. Mindenki a győzelemért küzd.

Az Igében a keresztyén ember és gyülekezet számára ez a mozgató és kitöltő: maga Krisztus. Ő az, aki Lelke által összhangot tud teremteni, egy irányba tudja vonni a hívőket. Ő az, aki össze tudja hangolni a keresztyén gyülekezeteket. – De azt mondja az apostol: ezért a célért nektek is egyenként küzdenetek kell! Erre kell törekednetek!

Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarjatok, ugyanarra törekedjetek! Ugyanaz a törekvés legyen bennetek, ami a Krisztusé is!

És ha a filippiek megkérdezik Pált, hogy mi is ez a krisztusi lelkület, mi mozgatta Krisztust, – ő a jól ismert, gyönyörű himnusszal válaszol. Rámutat arra a Krisztusra, aki Atyja iránt engedelmesen végigjárta az utat, alázattal magára vette emberi mivoltunkat, elvégezte megváltásunkat, így tért vissza Győztesként Atyjához a mennyei dicsőségbe.

Ez tehát a krisztusi út, a krisztusi lelkület, mely Isten iránti engedelmességen és alázaton át vezetett a győzelemhez, ez töltsön ki teljesen bennünket! – mondja Pál apostol.

A krisztusi alázat, az Atya iránti engedelmesség mozgasson minket, ez legyen minden törekvésünk alapja, ez járjon át bennünket teljesen! És Krisztussal együtt ez vezet minket is győzelemre!

Ma délután a világ legjobb focistái átveszik majd a győzteseknek járó trófeát.

Mi pedig tudjuk, hogy Krisztus mindazoknak, akik hit által az Ő csapatába tartoznak, ugyancsak győzelmi koszorút készít, de olyat, ami soha nem hervad el.

Áldjon meg bennünket Isten krisztusi alázattal és engedelmességgel az Ő győztes útján!

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."

(1 Péter 5,5)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Augusztus 19-én az új kenyérért adunk hálát ünnepi istentiszteleten. Az Úr asztalát megterítjük, így készüljünk imádságos szívvel és hálaadással az úrvacsorai közösségre!

• Augusztus 11-én szombaton Kovács Zsolt és Szente Ágnes 50 éves házassági évfordulójukon Akarattyán ökumenikus istentiszteleten adtak hálát az Úrnak és újították meg esküjüket. Isten áldása, hűsége kísérje továbbra is egész életüket!

• Az elmúlt héten pénteken 10 órakor kísértük utolsó földi útjára a református temetőben Vági Károly testvérünket, aki augusztus 3-án, életének 62. esztendejében hunyt el. Gyászoló szerettei számára Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára